SOM

Una empresa de serveis de arquitectura i edificació.

Creada en 2012 per Juan Diego Corra i Diego Palmisano, dos arquitectes amb l’idea d’optimitzar els recursos vinculats a la constricció.

Per a tal cossa hem unificat el roll del arquitecte i el constructor en un despatx que construeix o una empresa que dissenya.

Amplia experiència en el desenvolupament de projectes immobiliaris , ja sigui en el sector residencial, comercial o corporatiu, com de obra nova, reforma o rehabilitació.

Edificació integral

linea

Disseny + Execució

Nosaltres dissenyem, produïm,
gestionem i desenvolupem
tot tipus de projectes.

Contacte

Vols contactar amb nosaltres?

Deixants un missatge i ens posarem amb
contacte amb tu

Carrer Violant d’Hongria Reina d’Aragó 125

08028, Barcelona

931 649 746

Juan Corra Otero
+34 665 174 563

Diego Palmisano
+34 670 473 560

info@detall.es

Diego Gustavo Palmisano

Arquitecte Superior | Soci Gerent

Juan Diego Corra Otero

Arquitecte Superior | Soci Gerent

Gonzalo Bautista

Encarregat | Especialista | Obres de paleta | fontaneria | formigó armat

Daniel Rodríguez

Transportista

Luís Narvaiz Borja

Encarregat | Especialista | Obres de paleta | fontaneria | formigó armat

Fanor Beltrán

Encarregat | Especialista | Obres de paleta | fontaneria

Ignacio Canchigna

Oficial de primera | Especialista | Obres de paleta | formigó armat

Fabián Canchigna

Oficial de primera | Especialista | Obres de paleta | formigó armat

Wilson Rodríguez

Ajudant especialitzat | Especialista | Obres de paleta | Soldador

Hugo García

Ajudant | Especialista | Obres de paleta

Elmer Arteaga

Ajudant especialitzat | Especialista | fontaneria

David Nina

Ajudant especialitzat | Especialista | Pintura i acabats

José Sandoval

Oficial de Primera | Especialista | Obres de paleta | Instal·lacions i acabats

REFORMA

La reforma interior d’un habitatge no es limita únicament a renovar les seves instal·lacions: bany, cuina, terres, etc. En EL DETALL creiem que aquesta restauració és també una oportunitat per adaptar les necessitats dels nostres clients i per aquesta raó desenvolupem dissenys i solucions a mida.

En aquest sentit , treballem conjuntament el projecte de reforma i de construcció amb l’objectiu de controlar i assegurar la qualitat de l'obra i de minimitzar qualsevol imprevist. A més a més, aquest procés de treball integral ens permet oferir un total compromís amb els terminis de lliurament i pressupostos aprovats.

Reforma Integral

Flexibilitzar, modificar, integrar, mantenir o revaloritzar són alguns dels conceptes que millor defineixen la realització de les nostres reformes. A partir d'un estudi preliminar del habitatge i d'un pressupost ajustat a les necessitats dels clients, en EL DETALL garantim la qualitat de l'obra i el compliment dels temps estipulats. La renovació de les instal·lacions , l’eficiència energètica i la flexibilitat espacial, són alguns dels aspectes clau de les nostres reformes, factors que a la vegada atribueixen singularitat als nostres habitatges.

Reforma Parcial

Les reformes de cuines i banys per adaptar-se als nous estils de vida i les normatives vigents, és altre dels aspectes que treballem en EL DETALL. El nostre objectiu consisteix en realitzar obres que es tradueixin en una inversió de futur per als nostres clients. Un bon exemple són actuacions com: integrar la cuina a la sala, garantir ventilacions creuades , actualitzar els sistemes per tal d'obtenir un millor equilibri energètic, o proporcionar accessibilitat, entre altres serveis.

REHABILITA

La rehabilitació d'un edifici és, a més d'una necessitat de manteniment i conservació, una inversió, ja que millora el benestar dels inquilins e incrementa el valor del immoble. Per aquest motiu s'ofereixen programes d'ajuda a nivells municipal i autonòmic. Aquestes subvencions , que poden arribar a cobrir les despeses de fins el 50% de l'obra. Aquestes subvencions s'aconsegueixen gràcies a la idoneïtat tècnica del projecte , una correcta execució de l'obra i a una comptabilitat pressupostaria ben definida.

En EL DETALL portem a terme la rehabilitació de façanes , patis interiors i accessibilitat als edificis mitjançant projectes originals i a la vegada innovadors que garanteixin l’obtenció de les ajudes abans indicades.

Rehabilitació Façanes

Rehabilitació de façanes catalogades , restauració de serigrafies, mormolejats, balcons, normalitzacions de rètols, cromatismes, són algunes de les intervencions habituals en les façanes de Barcelona. Amb experiència en l'Eixample, Sarrià i Ciutat Vella, hem restaurat i rehabilitat finques de diferents èpoques segons la normativa patrimonial de la ciutat.

Rehabilitació d’Estructures

Els forjats compostos per revoltons i bigues de fusta pateixen deformacions i erosions causades per la humitat i l'envelliment. En EL DETALL tenim una àmplia experiència en resolucions d'aquestes afectacions. Mitjançant la utilització de peces metàl·liques i subestructures muntades in-situ.

Rehabilitació Cobertes i Terrasses

Rehabilitació de cobertes i terrasses. Impermeabilització i canalització de baixants. Solucions de filtracions i humitats. Disseny i execució de claraboies de patis interiors i escales . Optimització d'instal·lacions de climatització, elèctriques i fontaneria. Centralització de comptadors. Instal·lacions solars.

Rehabilitació Vestíbuls i Escales

Per a millorar l'accessibilitat als edificis portem a terme rehabilitacions en vestíbuls, escales i ascensors mitjançant la incorporació de rampes , plataformes elevadores, o canvis de nivell en els ascensors respectant els espais i les peces originals. Aquests treballs de rehabilitació es realitzen amb intervencions en marbraria, metal·listeria i fusteria de qualitat.

EDIFICA

Una edificació de qualitat s'aconsegueix gràcies a un equip professional amb experiència, una documentació precisa i un programa de treballs ben definits. Una edificació eficient significa encadenar correctament els temps administratius, tècnics i constructius. Una edificació que ajudi a revaloritzar un immoble necessita una correcta viabilitat normativa i gestió administrativa, claredat del projecte, eficiència constructiva i pressupostos ajustats.

El nostre compromís es basa en oferir la màxima qualitat durant tot aquest procés minimitzant qualsevol imprevist i partida extra.

Habitatges unifamiliars

En EL DETALL estem especialitzats en la construcció d’habitatges unifamiliars de qualitat en Barcelona i en urbanitzacions utilitzant tant tècniques tradicionals com noves tecnologies. Creiem que una fluida relació espacial de l'interior i una correcta eficiència energètica són indispensables per a afavorir el confort d'una llar.

Habitatges plurifamiliars

Les claus per garantir el màxim de rendiment immobiliari és el coneixement del marc normatiu, l'organització eficient dels espais i la qualitat de la construcció. Promocions d'edificis plurifamiliars de disseny i qualitat en la seva execució situats en la província de Barcelona.

GESTIONA

Gestionem les diferents necessitats administratives entre els òrgans públics i els col·legis tècnics per al desenvolupament d'activitats en l'àmbit comercial i pel manteniment del patrimoni.

Cèdules, certificats, ITE’s, informes

Activitats, peritatges, taxacions

DESENVOLUPA

En El DETALL oferim l’oportunitat d’invertir en l’àmbit immobiliari, ja sigui amb compres, construccions o reformes , destinat a venda o renda a l’àrea metropolitana de Barcelona, mitjançant un pla de negoci de capital o, d’ immobles.

Estudis de mercat, cerca d’immobles, administració de capitals, gestió de compra i venda, taxacions, projectes tècnics, execució material i lloguer. Gestionem la totalitat del procés d’inversió amb equips propis i associats.

Oportunitat d’inversions

Oferim als nostres clients l'oportunitat d'inversió tant per la compra, reforma i venda de pisos en Barcelona així com per la compra de solars urbans per a promocions d’habitatges per a renda.

Plans d’inversió

Estudis de mercat i viabilitat econòmica. Taxacions. Finançaments. Plans d’inversions i amortitzacions de construccions d’edificis. Gerència de projectes i construccions.

DISENYA

El DETALL és un estudi d'arquitectura amb anys d'experiència en projectes i construccions d’habitatges unifamiliars , plurifamiliars, edificis d'oficines, locals comercials, equipaments públics i concursos d'arquitectura.

La nostra filosofia es basa en entendre les necessitats dels nostres clients per dur a terme les nostres propostes. La innovació en el disseny junt al rigor tècnic en l’execució dels projectes ens permet realitzar obres de qualitat. Les nostres solucions arquitectòniques milloren els processos de construcció.

Disseny d’interiors

Flexibilitat, mobilitat, lleugeresa, multiplicitat, són alguns dels conceptes que defineixen els nostres habitatges. Mitjançant il·luminació natural, terrasses exteriors, ventilacions creuades i eficiència energètica aconseguim projectar zones de confort i qualitat en aspecte constructiu així com en l’aspecte espacial.

Disseny d’edificacions

La revaloració immobiliària s’obté a partir de la qualitat constructiva i especial dels immobles i el màxim coneixement normatiu. Promocions d’edificis de grups d’habitatges de qualitat tant en el plantejament formal com en la seva execució.

Política de Privacitat

La informació continguda en aquest missatge i / o arxiu (s) adjunt (s), enviada des CORRI-Palmisano CONSTRUCTORA SL, és confidencial / privilegiada i està destinada a ser llegida només per la (es) persona (es) a la (es ) que va dirigida. Li recordem que les seves dades han estat incorporades en el sistema de tractament de CORRI-Palmisano CONSTRUCTORA SL i que sempre que es compleixin els requisits exigits per la normativa, vostè podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició / revocació, en els termes que estableix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, dirigint la seva petició a l'adreça postal C / SEPULVEDA 164 2º1ª 08011, BARCELONA o bé a través de correu electrònic CORRAPALMISANO@GMAIL.COM