Montseny

Vestíbul i ascensor en edifici d’habitatges plurifamiliar.

La rehabilitació de l’edifici requereix adaptar el recorregut de l’escala existent per a l’ubicació  de la cabina de l’ascensor, per a la cual s’ha realitzat un tram d’escala, amb xapa plegada aconseguint fusionar la rehabilitació amb el diseny existent. En relació a les façanes, les mateixes s’han rehabilitat recomponent el dibuix original dels paraments i balconeres. 

  • Any: 2019.
  • Ubicació: c/ Montseny 8 • Barcelona.
  • Tipus d’obra: rehabilitació de façanes i instal·lació d’ascensor.
  • Superfície: 450 m².
  • Temps d’execució: 5 mesos.
  • Ús: edifici plurifamiliar.
  • Projecte/Execució: Arq. Carla Habif Hassid Bozzo / Detall.
  • Descripció: rehabilitació de façanes principal i posterior, instal·lació de cabina d’ascensor.
Related Projects