Bailen | Distrito Eixample

Habitatge plurifamiliar.

La rehabilitació d’un edifici catalogat ha suposat complir amb les exigències patrimonials, legals, tècniques i pressupostaries  de forma que l’obra s’ha executat sota la revisió del ajuntament de Barcelona assolint tots els objectius del projecte i obtenint totes les subvencions sol·licitades.

  • Año: 2015.
  • Ubicació: c/ Bailen • Barcelona.
  • Tipus d’obra: Rehabilitació façana, patis interiors i coberta.
  • Superfície: 455 m².
  • Tems d’execució 12 setmanes
  • Ús: edifici plurifamiliar
  • Projecte/Execució: Detall.
  • Descripció: rehabilitació de balcons, paraments de patis interiors, instal·lacions i accessos a coberta tècnica, reubicació d’equips de AºAº.
Related Projects