Salvador Alarma

Reforma d’habitatge unifamiliar.

Rehabilitació i reforma de vivenda unifamiliar aïllada, on s’incorpora una galeria d’estructura metàl·lica en tot el front a les vistes de la ciutat. S’ha canviat la distribució interior de la mateixa adaptant-la als usos actuals, cuina menjador en un gran espai obert, dormitoris en plantes superiors i habitació principal a les golfes amb terrassa i banys en suite. A la planta inferior s’ha realitzat un menjador amb sala d’invitats, i s’ha incorporat una piscina al parc.

  • Any: 2018.
  • Ubicació: c/ Salvador Alarma 16 • Barcelona.
  • Temps d’obra: Reforma  ampliació de vivenda.
  • Superficie: 450 m².
  • Temps d’execució: 8 mesos.
  • Ús: Vivenda unifamiliar
  • Projecte/ Execució: The HallStudio / Detall.
  • Descripció: reforma i ampliació de vivenda.
Related Projects